Istotna rola człowieka w postępującej automatyzacji. Czy faktycznie w przyszłości zastąpią nas roboty?