Od pracy tymczasowej do stałej - transformacja formy zatrudnienia