Stabilizacja na rynku pracy, walka o talenty i ukłon w stronę nowych technologii